News

FILAZANA

  • Misy olona misoloky mitondra ny anaran’ny CECAM, mandefa hafatra amin’ny finday ary maka vola amin’ireo olona lazainy ho voasarika mahazo loka na vola.
  • CECAM dia tsy mikarakara izany hetsika izany sy tsy maka vola takalony ary tsy tompon’andraikitra amin’izay mety ho fatiantoka na fiantraikany.
  • CECAM dia manambara fa izao hetsika fisolokiana izao dia azony entina eny amin’ny ambaratongam-pahefana mahefa.

CECAM Tombola

,Manaova PETRA-BOLA VOAFETRA

1 000 000 Ariary na mihoatra.

MANDRITRA NY VOLANA JOLAY-AOGOSITRA-SEPTAMBRA 2023.

CECAM à la Foire Economique et Commerciale Région Atsinanana TOAM'KETRIKA 2022

Du 1er au 3 Décembre 2022,

la Foire Economique et Commerciale Région Atsinanana TOAM'KETRIKA 2022 a vu la participation de CECAM à l'Avenue de l'Indépendance de Toamasina.

« Mandroso miaraka ho an'ny taranaka » telle est la devise de la foire. Les offres de CECAM correspondent bien à cette vision d'avancer ensemble pour l'avenir.

Réception d'une délégation d'IFC: rencontre avec le STAFF et visite d'une caisse

Journée mondiale de la Poste: Jeudi 13 octobre 2022

Dans le cadre de Journée Mondiale de la Poste, le Directeur Général et un membre de la CECAM ont participé au panel de discussion de la Paositra Malagasy au Radissson Blu Hôtel à Ambodivona .